Podnikanie

5 otázok, ktoré vám prezradia, či bude váš nápad úspešný

Ak uvažujete nad založením vlastnej firmy, potrebujete viac ako len dobrý nápad. Musíte zistiť ako úspešne pretransformovať svoju myšlienku do životaschopného podnikania. Nasledujúcich 5 otázok vám dopomôže objasniť váš koncept a zistiť, čo by ste mali zvážiť, ak chcete, aby sa váš podnikateľský nápad stal realitou.

zisk

1. Rieši problém?
Medzi najúspešnejšie podnikateľské nápady patria tie, ktoré vyriešia určitý problém. Ak sa váš nápad zaoberá problémom, ktorý ovplyvňuje vás, vašu rodinu či priateľov, potom je vysoko pravdepodobné, že daný problém postihuje aj ľudí, ktorých priamo nepoznáte, čím narastá predpoklad, že vaša myšlienka bude na trhu úspešná.

2. Budú za to ľudia ochotní platiť?
Je to práve platiaci zákazník, ktorý schvaľuje myšlienku a určuje, ktorý z podnikateľských nápadov má najväčšiu šancu byť úspešným. Myšlienka je len nápad, až kým nebude mať svojho platiaceho zákazníka. Je preto dôležité zvážiť či a koľko budú potenciálni spotrebitelia ochotní za váš produkt alebo službu zaplatiť.

3. Existuje preň dostatočne veľký trh?
Bez dostatočne veľkého trhu sa vaša obchodná myšlienka nikdy nepostaví zo zeme. Mali by ste preto zistiť, či pre váš koncept existuje vyhradený trh s dostatočným počtom zákazníkov. Spravidla ste lepšie pripravený na úspech, ak vaša firma zlepšuje to, čo už na trhu existuje.

4. Otestovali ste ho?
Kým nápad neotestujete, nebudete vedieť, či je vaša budúca firma schopná životaschopnosti. Neváhajte ho teda otestovať, a to nie len s priateľmi, ktorí sa môžu javiť ako príliš zdvorilí, aby povedali pravdu, ale predovšetkým ho otestujte s cudzími ľuďmi, ktorí budú tvoriť vašu cieľovú vzorku. Ak vaše cieľové publikum hovorí, že myšlienka je výborná a pýtajú sa, kde môžu danú vec či službu zohnať, vtedy viete, že ste na výbornej ceste.

podnikání

5. Ste otvorený radám?
Ak nie ste pripravený zmeniť alebo prispôsobiť svoj koncept tak, aby vyhovoval tomu, čo vaši zákazníci budú chcieť a vyžadovať, váš podnikateľský nápad nemusí stáť za to. Úspech nastáva vtedy, keď ste ochotný zvážiť rady ostatných.