Ekonomika

Ekonomika a politika úzko súvisia

Neviem ako vy ale ja dosť často sledujem politické dianie v našej krajine. Áno je pravda, že niekedy je to náročné aby sme pri tom nevybuchli od zlosti, no aj napriek tomu by sme to mali robiť. Prečo? Je dobré vedieť o situácii v našej krajine. Politika navyše veľmi úzko súvisí s ekonomikou a s ekonomickou situáciou v našej krajine. Ako? No prepojení je tu veľké množstvo.

prwzident

Prvým najhlavnejším a najzákladnejším je prepojenie zákonov. Keďže pri ekonomike sú zákony veľmi dôležité, či už sa to týka účtovníctva, daní alebo práva. Áno právo je tiež späté s ekonomikou, taktiež aj politológia. Všetko toto sú vedy, ktoré majú na seba istú nadväznosť. Ak sa zmení alebo schváli  nejaký nový zákon má to veľký vplyv na dianie v krajine. Preto je tak dôležité podieľať sa na súčasnej situácii v našej krajine.

Ak si máme zvoliť svojich zástupcov, ktorý nás budú reprezentovať, tak na tie voľby aj musíme ísť. Veľká väčšina na to zabúda. Voľby sú naším zásahom do politického diania a tým aj do diania v krajine. Samozrejme, že nás vedia jednotlivé strany a predstavitelia ovplyvniť. Ja sama som donedávna voliť nechodila. Nemala som o to žiadny záujem a netrápilo ma to. Až neskôr som si uvedomila ako veľmi je to potrebné.

Môžete to vidieť v každodennom živote ako sa tieto dve sféry prepájajú. Ak napríklad zverejnia zákon o potravinách, ktorý niečo zmení alebo určí, tak sa to prejaví na cenách. Následné sa to prejaví na dopyte a to je ukazovateľ, ktorý je známy v ekonomike. Ekonomika sleduje dopyt a ponuku po výrobkoch, taktiež infláciu, nezamestnanosť a podobne.

zeměkoule

Uvedomme si, že aj my máme tu silu zasahovať do tohto všetkého. Momentálne máme prístup k rôznym informáciám pomerne jednoducho. Je len na nás ako to všetko využijeme. Mali by sme sa viac zaujímať o to čo sa práve deje v našej krajine ale aj mimo nej.