Ekonomika

Ekonometria

Je to meranie ekonómii? Alebo by sa to tak nedalo povedať? Mohlo by sa povedať, že je to ekonomická štatistika. Odbornejšie povedané je odhadnutie trendu časových radov (prierezových alebo okamihových) a pomocou tohto odhadu ich prognózovať. Hlavným cieľom je tá prognóza, preto je dôležitý ten odhad trendu. Čím lepšie odhadneme trend, tým lepšie nám vyjde prognóza. Lepšie a dôveryhodnejšie.

ekonomika

Nestačí štatistika?

Nie, nestačí. Ekonometria je rozsiahla veda, ktorá sa zaoberá všetkými možnými problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť pri závislosti časových radov na iných časových radoch. Keď jeden problém odstránite, tak sa objaví ďalší problém. Je to vynikajúci smer pre tých, ktorý radi bádajú a riešia problémy.

Dá sa to študovať ?

Áno, dá sa to študovať. Nie je to síce najpopulárnejší smer, ktorým by sa chceli študenti vybrať, ale zopár jedincov sa nájde, ktorý sa chcú vybrať týmto smerom. Možno práve preto, že sa o tomto odbore alebo tejto oblasti dostatočne nehovorí. Tak je to s dosť veľa ekonomickými termínmi, o ktorých sa veľa nehovorí a študenti ich nepoznajú, tak nevedia, čo majú očakávať a kde by sa potom mohli ďalej zamestnať. Napríklad také aktuárstvo asi tiež netušíte čo je…

iphone

Odporúčam niekomu štúdium tohto odboru neviem, pretože ho neštudujem, iba absolvovávam tento predmet a je celkom zaujímavý. No môj štýl to nie je, nie som typ človeka, ktorý chce neustále riešiť iné problémy. Radšej budem robiť v celku každý deň to isté ako sa trápiť celý život s rôznymi problémami, ktoré nikto nevie vyriešiť. To by som bola len nervózna a hraničila s depresiou 😀

Na ekonometriu ako vedný odbor samozrejme vzniká aj množstvo rôznych vtipov. Na asi každý takýto vedný odbor. Z nášho profesora si robili kolegovia srandu, že prvými slovami jeho detí nebude mama alebo tata, ale homoskedasticita napríklad. To ešte asi netušíte, čo to je, ale keby ste to začali študovať, tak to poľahky zistíte.