Podnikanie

Za problémy na letisku môžete žiadať finančnú kompenzáciu

Meškanie lietadla, zrušený let, alebo iné komplikácie na letisku nepotešia asi nikoho? V niektorých prípadoch vám takéto nepríjemnosti iba zdvihnú tlak, niekedy vám však môžu spôsobiť aj väčšie problémy. Napríklad neskorý príchod na pracovné stretnutie, zmeškanie ďalšieho spoju, alebo neželané skrátenie dovolenky. Pokiaľ ste sa vy o tieto komplikácie nepričinili, môžete leteckú spoločnosť žiadať o finančnú kompenzáciu.

pohled

Výška odškodnenia závisí hlavne od dĺžky vášho letu. Pri vzdialenosti do tisícpäťsto kilometrov, čo je napríklad let z Prahy do Paríža, máte nárok na dvestopäťdesiat eur. Pri letoch s dĺžkou od tisícpäťsto do tritisícpäťsto kilometrov, môžete žiadať náhradu až tristopäťdesiat eur. Tu hovoríme o vzdialenosti z Bratislavy do Lisabonu. Na kompenzáciu vo výške šesťsto eur máte nárok, ak ide o let dlhší ako tritisícpäťsto kilometrov.

Kedy máte nárok na žiadanie kompenzácie?

Aby ste mohli leteckú spoločnosť žiadať o finančnú náhradu, musíte sa ocitnúť v jednej z nasledujúcich situácií:

terminál

  • V dôsledku meškania vášho letu, ste nestihli nasledujúci let.
  • Váš let bol zrušený, čo vám letecká spoločnosť oznámila menej ako štrnásť dní pred jeho uskutočnením.
  • Ak ste sa do cieľovej lokality dostali o minimálne tri hodiny neskôr, ako bolo plánované.
  • Letecká spoločnosť stratila, alebo poškodila vašu batožinu.
  • Nebol vám umožnený nástup na palubu lietadla.


Ako na to?

Ak sa rozhodnete žiadať o kompenzáciu letu, je dobré mať čo najviac dôkazov. Teda napríklad fotografiu tabule s meškaním lietadla, samozrejme vašu letenku, zoznam toho čo všetko sa nachádzalo vo vašej batožine a iné materiály, ktorým viete dokázať, že vám bola ujma naozaj spôsobená. Pokiaľ sa na takéto „naťahovanie“ necítite, môžete osloviť spoločnosť, ktorej dodáte všetky potrebné dokumenty a ona kompenzáciu vybaví za vás.