Podnikanie

Chcete sa zbaviť firmy? Dá sa predať alebo zlikvidovať

Niekedy vlastník firmy jednoducho dospeje k záveru, že by bolo z viacerých dôvodov vhodnejšie, ak by sa jej zbavil. Najznámejšie sú potom riešenia ako predaj alebo likvidacia firmy. Sú to dve rozdielne možnosti, „zlikvidovanie“ je riešením hlavne vtedy, ak firmu nie je možné predať.

Aký je ten najčastejší dôvod? Ten nás asi viacerých napadne ako prvý. Založený projekt neprináša také ovocie, aké bolo očakávané, alebo sa skrátka majiteľ tohto projektu chce zbaviť a najradšej by sa pustil do niečoho iného. Nie je to ale len tak, tento projekt je totiž stále evidovaný ako aktívny, no a to so sebou prináša neustále náklady na jeho údržbu a v neposlednom rade to berie aj dosť času.

podnikateľ telefonuje

O to je predaj alebo zlikvidovanie takéhoto subjektu aktuálnejší, odkedy sa na Slovensku v roku 2014 zaviedli daňové licencie. Práve od roku 2014 výrazne pribudlo firiem, ktorých sa skrátka ich vlastníci chcú tým či oným spôsobom zbaviť.

A niektoré z týchto spôsobov si predstavíme tu nižšie:

  • Zrušenie spoločnosti likvidáciou, bez likvidácie, nariadením súdu, konkurzom alebo predajom.

Predaj sa zdá byť tá najlepšia a zároveň najjednoduchšia cesta, čo je aj pravda. Háčik tkvie ale v tom, ako už bolo zmienené, že nie každá firma je „predateľná“. A tie, ktoré sa nedarí a pravdepodobne ani nikdy nepodarí predať (snáď len nejakým zázrakom) najčastejšie podstupujú likvidáciu.

podanie rúk, hodinky

Ale pozrime sa na vec aj optimisticky, v nejednom prípade sa firma naozaj predať dá a vtedy je predaj tým najmenej zložitým a zároveň najrýchlejším riešením, ktorý zbaví jej vlastníka zbytočnej finančnej a časovej záťaže. Stačí, ak sa nájde záujemca a proces predaja následne trvá cca 2 týždne. Po uskutočnení tejto zmeny je potom ešte následne potrebné zaevidovať túto vykonanú zmenu (zmena majiteľa) do obchodného registra za relatívne nízky poplatok.