Auto moto

Sú elektromobily ekologická spása ľudstva?

Keď sa povie slovo auto tak každý automobilový spriaznenec si predstaví nádherne vyladený zvuk spaľovacieho motora. Takmer všetky svetoznáme automobilky však pomaly ale isto začínajú pretláčať elektromobily ako budúcu alternatívu automobilového priemyslu. Sú deklarované ako samohybné stroje s nulovými emisiami. V súčasnosti sú k dispozícii na automobilovom trhu dva tipy pohonu ktoré si môže bežný zákazník zakúpiť a to v podobe spaľovacieho motora alebo elektrického motora. Existuje i alternatíva spájajúca obe motorové varianty ktorá sa označuje pod pojmom hybrid.

tesla.jpg

Ak sa pozrieme na automobil ktorý má spaľovací motor tak palivo tvorí nejaký druh uhľovodíku. Pri klasickom spaľovacom motore sa približne jedna tretina premení na mechanickú energiu a zvyšok na odpadové teplo z čoho je zreteľná slabá využiteľnosť. Naproti tomu má elektromotor účinnosť 90 percent čo hneď navodzuje prvý dojem že sa jedná o pohon oveľa ekologickejší a účinnejší. No treba však zmieniť aj energetické straty pri nabíjaní o ktorých sa málo hovorí. Ak nabíjame automobil pomaly to znamená 8 až 12 hodín tak straty sa pohybujú v rozmedzí 10 percent čo je veľmi dobrá hodnota. No pri použití rýchlonabíjania sa straty dostávajú na úroveň 30 percent čo už tak jednoznačne ekologicky nevyznieva. Dôležitý je aj spôsob získavania elektrickej energie.

elektromobily.jpg

Na Slovensku je 90 percent elektrickej energii vyrobenej v jadrovej a vodnej elektrárni. V menej rozvinutých krajinách sa však veľká väčšina získava z tepelných elektrární ktoré s ekológiou nemajú veľa spoločného. Súčasne nastavaný trend vyzerá tak že spaľovacie motory bude treba skôr či neskôr nahradiť a jediná možná alternatíva sa zatiaľ rysuje v podobe elektromobilov. Samotná integrácia do automobilového spektra už pomaly prebieha s tým že sa očakáva každoročný nárast automobilov s elektrickým pohonom a postupný úbytok spaľovacích motorov. Je teda namieste povedať že elektromobily sú ekologický prínos pre spoločnosť ale nie až taký radikálny ako sa v širokej verejnosti propaguje.