Podnikanie

Kúpa nehnuteľnosti z právneho hľadiska v kocke.

Ste práve v situácii, keď ste sa rozhodli skončiť s podnájmami a investovať radšej do vlastného? Alebo si chcete kúpiť peknú chatku v prírode, či záhradku na víkendový relax? Prevod vlastníctva nehnuteľnosti je komplexný právny proces a celá záležitosť sa nekončí len podpisom kúpnej zmluvy. Aké kroky treba podniknúť a na čo si dať pozor pri predaji nehnuteľnosti? Ak ste si už vybrali svoj vysnívaný byt, dom, záhradu, majiteľ vám predloží kúpnu zmluvu na podpis. Každý dobre vie, že ju šmahom ruky netreba hneď podpísať, ale je lepšie si ju vopred pozorne preštudovať. Čo by mala taká kúpna zmluva obsahovať? Základné body, ktoré treba spomenúť, sú samozrejme zmluvné strany, mená kupujúceho a predávajúceho. Ďalej predmet kúpy – byt by mal byť jasne špecifikovaný a popísaný, aj na základe vymedzenia v katastrálnej mape. Kúpna cena je taktiež nemenej dôležitá. A potom je to ešte záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu nehnuteľnosť a záväzok kupujúceho ju prevziať. Dodatočné náležitosti, ktoré chcete spomenúť v kúpnej zmluve si môžete preštudovať v Občianskom alebo Obchodnom zákonníku.

Dom

Keď už kúpnu zmluvu držíte v rukách, krok, ktorý nasleduje, je nemenej dôležitý, a to úhrada kúpnej ceny. Keď všetko medzi vami a kupujúcim prebehlo ako malo, je potrebný zápis do katastra nehnuteľností. Konkrétne zápis prevodu vlastníckeho práva pôvodného majiteľa na vás. Na to treba navštíviť najbližší katastrálny úrad, predložiť kúpnu zmluvu, uhradiť poplatok a čakať na schválenie žiadosti úradom.

Kupa

Všetky tieto spomenuté „papierovačky“ súvisiace s kúpou nehnuteľnosti sú v celku zložité a najmä, čo sa týka kúpnej zmluvy, môže sa tam vyskytnúť veľa zádrheľov, na ktorých sa dá kvalitne popáliť. Ak si teda nie ste stopercentne istý tým, čo podpisujete alebo ak ste predávajúci a neviete, ako správne kúpnu zmluvu vyhotoviť, prečo sa neobrátiť na advokátsku kanceláriu. Takto máte aspoň záruku, že všetko ohľadne nehnuteľností bude v súlade s právnymi normami.